Điều khoản sử dụng

Chào bạn đến với iBonsais.com!
iBonsais.com (“trang web”) được sở hữu và điều hành bởi Varibook Inc. (“iBonsais” hoặc “chúng tôi”). Sau đây là các điều khoản cam kết sử dụng giữa người dùng, các thành viên (“bạn” hoặc “các bạn”) và ibonsais.com. Khi truy cập trang web với tư cách là người dùng hoặc thành viên, nghĩa là bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản cam kết, và bạn cam kết tuân thủ các qui định và luật pháp hiện hành.
Chúng tôi có thể sửa đổi cam kết này theo thời gian, nếu sửa đổi chúng tôi sẽ đăng các thay đổi ở trang này, bạn vui lòng thường xuyên xem lại các điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư ở đây.
 
I. Điều khoản sử dụng:
- Bạn phải từ 14 tuổi trở lên để được sử dụng trang web này, và phải từ 16 tuổi trở lên để đăng tin mua bán.
- Bạn có thể đăng ký thành viên bất kỳ lúc nào theo các hướng dẫn trên trang web. Nếu bạn sử dụng tài khoản Facebook và/hoặc Google để đăng nhập vào trang web của chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý chia sẻ thông tin của bạn (bao gồm thông tin cá nhân của bạn, các thông tin khác và tất cả các nội dung bạn đã đăng trên Facebook và/hoặc Google) cho trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
- iBonsais.com thuộc sở hữu của Varibook Inc. Nghiêm cấm sao chép trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
- Bạn sở hữu tất cả các nội dung và thông tin do bạn đăng trên trang web. Chúng tôi không giữ bất kỳ quyền sở hữu nào với các “Nội dung” bao gồm văn bản, tập tin, hình ảnh, photo, video, âm thanh, nhạc, các tác phẩm có bản quyền, hoặc bất kỳ tài liệu nào mà bạn đăng trên trang web.
- Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho các nội dung mà bạn đăng trên trang web, cũng như bất kỳ thông tin nào bạn trao đổi hoặc tương tác với các thành viên và người dùng khác.
- Các nội dung do bạn đăng không nhất thiết phải được chúng tôi kiểm duyệt và các nội dung này cũng không phản ánh quan điểm hay chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cũng không đảm bảo các nội dung này và các thông tin trao đổi của người dùng là chính xác và tin cậy.
- Chúng tôi luôn làm hết sức để giữ trang web hợp pháp, an toàn, chính xác và thân thiện; tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Bạn rất quan trọng với chúng tôi để giữ trang web hợp pháp, an toàn, chính xác và thân thiện. Chúng tôi không muốn bạn gặp bất cứ rắc rối nào về vấn đề bản quyền hay vấn đề pháp lý; bởi vì chúng tôi không thể bảo vệ, đảm bảo hay bồi thường cho bạn. Vì vậy bạn hãy vui lòng ghi nhớ trước khi đăng bất kỳ nội dung nào lên trang web:
+ Chỉ đăng các nội dung do bạn sở hữu. Không đăng các nội dung bất hợp pháp hoặc các nội dung được sao chép mà không có sự đồng ý hay ủy quyền của tác giả.
+ Nếu bạn đăng nội dung từ internet hoặc các trang web khác, bạn có thể đăng các nội dung mà tác giả đồng ý cho tất cả mọi người chia sẻ các nội dung này lên các trang mạng xã hội (như Facebook, Youtube…) hoặc gửi email cho người khác; và luôn đính kèm nguồn và/hoặc tác giả cùng với bài đăng của bạn.
+ Nếu bạn đăng các nội dung từ các thiết bị hay máy tính của bạn và bạn không biết nguồn và tác giả của các nội dung này, ít nhất phải đề cập nguồn và/hoặc tác giả từ “internet” và/hoặc “không rõ”. Khi bạn biết nguồn và/hoặc tác giả, cập nhật nguồn và/hoặc tác giả ngay lập tức.
- Khi đăng các nội dung trên ibonsais.com, nghĩa là bạn cấp cho trang web, các thành viên và người dùng của chúng tôi giấy phép không độc quyền, quyền sử dụng miễn phí, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, giấy phép toàn cầu để sử dụng, lưu trữ, hiển thị, sản xuất lại, hiệu chỉnh, và phân phối nội dung của bạn trên và thông qua trang web ibonsais.com cũng như các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi có quyền xóa hoặc hiệu chỉnh bài đăng của bạn với bất kỳ lý do gì, bao gồm cả các nội dung mà chúng tôi cho rằng không phù hợp với các điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư của chúng tôi.
- Các nội dung bất hợp pháp và/hoặc bị cấm đăng, lưu trữ, hoặc chia sẻ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động hợp pháp và hợp lý để chống lại bất kỳ ai đăng, lưu trữ, hoặc chia sẻ các nội dung bị cấm trên và thông qua trang web của chúng tôi. Các nội dung bị cấm bao gồm:
+ Trần truồng, khỏa thân, bạo lực, sỉ nhục, công kích, hoặc đường dẫn đến các trang web có nội người lớn, tình dục
+ Gạ gẫm, thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ ai dưới 18 tuổi
+ Phân biệt chủng tộc, mù quáng, căm thù hoặc gây hại cho một nhóm người hay cá nhân
+ Quấy rối người khác
- Các hành động bất hợp pháp và/hoặc bị cấm trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động hợp pháp và hợp lý để chống lại bất kỳ ai có các hành động này. Các hành động bị cấm bao gồm:
+ Các hành vi phạm tội hoặc gây hại, bao gồm khiêu dâm trẻ em, gian lận, mua bán dâm, chất cấm, ma túy, cờ bạc, quấy rối, gửi thư rác, thư dây chuyền, viruses hoặc các tập tin gây hại, vi phạm quyền tác giả, vi phạm bản quyền, đánh cắp các bí bật kinh doanh
+ Dùng các hệ thống tự động để thêm bạn, hoặc gửi nhận xét, tin nhắn, thư điện tử
+ Sử dụng tài khoản, tên người dùng, hoặc mật khẩu của người khác tại bất kỳ thời điểm nào; hoặc chia sẻ mật khẩu của mình cho bên thứ 3, hoặc cho phép bên thứ 3 đăng nhập vào tài khoản
+ Sử dụng các thông tin có được từ ibonsais.com để liên lạc, quảng cáo, van nài, mua bán đến các thành viên và người dùng của chúng tôi khi chưa có sự đồng ý của họ.
+ Sử dụng các thông tin có được từ ibonsais.com để quấy rối, sỉ nhục, hay làm hại người khác
+ Sử dụng trang web của chúng tôi để thực hiện các hành vi chống phá, hành vi trái với pháp luật và các qui định hiện hành
- Trang web của chúng tôi có thể có đường dẫn đến các trang web của bên thứ 3, các đơn vị quảng cáo, dịch vụ, khuyến mãi, hoặc các sự kiện và hoạt động không do ibonsais.com sở hữu và quản lý. Nếu bạn truy cập vào các trang web của bên thứ 3, các dịch vụ, hoặc nội dung khác từ trang web của chúng tôi, bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc truy cập này và bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào trang web của bên thứ 3, các dịch vụ, hoặc nội dung của bên thứ 3.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các mất mát hoặc hư hỏng (nếu có) vì những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp từ trang web của chúng tôi như nội dung được đăng sai hoặc không chính xác, virus, hackers, hay bất kỳ nguyên nhân nào khác.
- Chúng tôi có quyền đóng trang web tạm thời hay vĩnh viễn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 
II. Bản quyền:
- iBonsais.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và mong muốn các thành viên và/hoặc người dùng cũng ứng xử như vậy.
- Các nội dung được đăng bởi các thành viên trên ibonsais.com thuộc sở hữu của người đăng. Chúng tôi (Varibook Inc.) không sở hữu bất kỳ bản quyền nào của các nội dung này.
- Chúng tôi tôn trọng công sức làm việc của người khác, và chúng tôi luôn yêu cầu các thành viên của chúng tôi đăng nguồn của các nội dung được đăng. Với các nội dung được chia sẻ từ các trang web khác nơi sở hữu quyền tác giả, các nội dung này phải được hiển thị cùng với đường dẫn của trang web gốc.
- Chúng tôi không chấp nhận các hành vi vi phạm bản quyền trên trang web của chúng tôi và sẽ xóa hoặc vô hiệu đường dẫn vào các nội dung này, nếu có chứng cứ các nội dung vi phạm bản quyền.
- Chúng tôi được quyền xóa hoặcvô hiệu đường dẫn đến các nội dung vi phạm các điều khoản và chính sách của chúng tôi mà không cần thông báo. Và chúng tôi sẽ chấm dứt tư cách thành viên với những ai có hành vi vi phạm bản quyền nhiều lần.
- Nếu các bạn phát hiện hình ảnh của bạn, video, hoặc các nội dung khác trên ibonsais.com vi phạm bản quyền, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc email cho chúng tôi tại admin@ibonsais.com. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cho hiển thị đường dẫn trang web của bạn vào các nội dung này (nếu bạn là tác giả), hoặc chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức các nội dung này khi có đủ các bằng chứng về vi phạm bản quyền. Hoặc chúng tôi sẽ thương lượng với tác giả nếu được đồng ý.
- Chúng tôi cũng khuyến khích các bạn cung cấp cho chúng tôi nguồn gốc của các nội dung chưa được đăng đầy đủ trên trang web của chúng tôi.


III. Qui định mua bán trên sàn iBonsais: xem chi tiết Hướng dẫn đăng mua bán.
Tài khoản và địa chỉ email đã tồn tại trên trang ibonsais. Để đồng bộ với đăng nhập từ mạng xã hội; vui lòng nhập mật khẩu tài khoản của bạn trên trang ibonsais.

Tin để so sánh

  Không có tin để so sánh, vui lòng chọn tin và thêm vào bảng so sánh
  Bonsai, Bonsais, Bon sai, hoa, cây cảnh, flower, flowers, plant, plants, hoa đẹp, bonsai đẹp.
  Đăng nhập
  Tên người dùng
  Mật khẩu
  Quên mật khẩu? Nhắc lại