Chính sách riêng tư

Chào bạn đến với iBonsais.com!
iBonsais.com (“trang web”) được sở hữu và điều hành bởi Varibook Inc. (“iBonsais” hoặc “chúng tôi”).
 
- Chúng tôi cung cấp chính sách này để giúp bạn hiểu những thông tin gì chúng tôi thu thập, chúng tôi sử dụng những thông tin này như thế nào, bạn có những lựa chọn gì.
- Trang web của chúng tôi được tất cả mọi người trên thế giới sử dụng; khi sử dụng trang web của chúng tôi nghĩa là bạn cho chúng tôi quyền chuyển các thông tin (bao gồm thông tin cá nhân của bạn, các thông tin khác và tất cả các nội dung bạn đã đăng trên trang web của chúng tôi) ra ngoài quốc gia của bạn.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì
+ Khi bạn đăng ký thành viên trên trang web, nghĩa là bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân như là tên, ảnh, địa chỉ thư điện tử (email) hoặc số điện thoại.
+ Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn phát hiện con của bạn dưới 16 tuổi cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của chúng mà không có sự cho phép của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.
2. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập như thế nào
+ Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về những thay đổi, cải tiến của ibonsais.com. Ngoài ra, chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nâng cấp và phát triển trang web của chúng tôi tốt hơn.
+ Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các đối tác hoặc hội viên của ibonsais.com. Nếu bạn quyết định không muốn nhận các thông tin từ các đối tác của chúng tôi, vui lòng theo hướng dẫn hủy đăng ký từ bất kỳ đối tác nào của chúng tôi.
+ Thông tin tài khoản của bạn trên ibonsais.com (bao gồm thông tin cá nhân của bạn, các thông tin khác và tất cả các nội dung bạn đã đăng trên trang web của chúng tôi) có thể được chia sẻ với các mạng xã hội có liên kết với trang web của chúng tôi.
+ Nếu bạn chọn truy cập vào trang web của bên thứ 3 hoặc các dịch vụ online bằng cách chọn vào đường liên kết từ ibonsais.com, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ 3 hoặc các dịch vụ online. Những trang web này có chính sách riêng của họ về các thông tin mà họ thu thập. Bạn vui lòng đọc chính sách riêng tư của các trang web này trước khi bạn cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho họ.
Tài khoản và địa chỉ email đã tồn tại trên trang ibonsais. Để đồng bộ với đăng nhập từ mạng xã hội; vui lòng nhập mật khẩu tài khoản của bạn trên trang ibonsais.

Tin để so sánh

  Không có tin để so sánh, vui lòng chọn tin và thêm vào bảng so sánh
  Bonsai, Bonsais, Bon sai, hoa, cây cảnh, flower, flowers, plant, plants, hoa đẹp, bonsai đẹp.
  Đăng nhập
  Tên người dùng
  Mật khẩu
  Quên mật khẩu? Nhắc lại