Hướng dẫn đăng mua bán

I. Hướng dẫn đăng tin:
1. Chọn đăng tin:

2. Chọn loại tin và danh mục, hoặc tạo danh mục con theo ý muốn của bạn:

3. Nhập chi tiết tin đăng:
- Các mục có dấu (*) là bắt buộc phải điền thông tin.
- Chỉ cần nhập thông tin phần Tiếng Việt.
3.1 Chọn gói dịch vụ:

3.2 Hình thức giá: bao gồm đấu giá, bán qua giỏ hàng, hoặc đăng tin rao vặt
- Đấu giá: nhập các thông tin như sau

- Bán qua giỏ hàng: nhập các thông tin như sau

- Đăng tin rao vặt: nhập giá bán

3.3 Vận chuyển chi tiết:
- Sử dụng nếu chọn đấu giá hoặc bán qua giỏ hàng.
- Nhập các thông tin mà bạn chắc chắn, không nhập nếu không biết hoặc không chắc chắn.

3.4 Thông tin chung: nhập hoặc chọn các thông tin theo yêu cầu

3.5 Địa điểm: chọn và nhập địa chỉ của nhà vườn, cửa hàng hoặc địa chỉ người bán

3.6 Thông tin khác:
- Giá mua và nhà cung cấp: dành cho cửa hàng để quản lý giá mua và danh sách nhà cung cấp cho từng tin đăng.
- Captcha: nhập mã captcha để xác nhận tin an toàn, không phải tin do virus tạo ra.
- Tải tập tin: hình ảnh hoặc video có thể tải từ máy tính hoặc điện thoại, chỉnh sửa, thay đổi vị trí từng hình hoặc chú thích cho từng hình ảnh hoặc video.
- Tải đường dẫn Youtube nếu có.

3.7 Chọn nút Đăng tin và kiểm tra lại tin ở trang kế tiếp.
- Quay lại nếu cần chỉnh sửa.
- Nếu giá cả, nội dung và hình ảnh đã chính xác.
- Chọn tiếp tục để hoàn thành tin đăng.
II. Quản lý tin đăng: chỉnh sửa, xóa hoặc thay đổi trạng thái tin tại
  
III. Hướng dẫn mua bán:
1. Mua bán qua đăng tin rao vặt: người mua và người bán sẽ
- Liên lạc với nhau qua hệ thống tin nhắn của sàn iBonsais theo mẫu đi kèm với từng tin đăng như sau:

- Quản lý tin nhắn trong tài khoản trên sàn iBonsais:

- Nhắn tin, trả lời tin nhắn, quản lý nội dung tin nhắn trên sàn iBonsais:
 
- Thương lượng giá cả, thời gian và địa điểm xem hoặc giao/nhận sản phẩm.
- Chọn hình thức thanh toán. Ví dụ: thanh toán tiền mặt, chuyển khoản...
2. Mua bán qua giỏ hàng:
- Có đầy đủ các tính năng như mua bán qua đăng tin rao vặt.
- Ngoài ra, mua bán qua giỏ hàng sẽ có thêm các tính năng như sau:
* Đối với người mua:
+ Đặt hàng qua giỏ hàng và quản lý giỏ hàng.

+ Thanh toán qua hệ thống thanh toán của sàn iBonsais bao gồm thanh toán bằng tiền mặt khi giao-nhận hàng, thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán qua thẻ...

+ Quản lý đơn hàng và trạng thái đơn hàng.

+ Quản lý thanh toán và lịch sử thanh toán.

* Đối với người bán:
+ Quản lý quá trình bán hàng, thanh toán và vận chuyển đến khi việc giao-nhận hàng được hoàn tất.

+ Quản lý các chi tiết từng món hàng và sản phẩm đã bán được.

+ Nhận được hỗ trợ của sàn iBonsais từ khi nhận được đơn hàng cho đến khi giao-nhận hàng và kết thúc đơn hàng.
3. Mua bán qua đấu giá:
- Có đầy đủ các tính năng như mua bán qua giỏ hàng.
- Ngoài ra, mua bán qua đấu giá sẽ có thêm các tính năng như sau:
* Đối với người mua:
+ Đấu giá, trả giá công khai, minh bạch trên sàn iBonsais.

+ Được thông báo và cập nhật kết quả đấu giá trong suốt thời gian diễn ra cuộc đấu thầu.

+ Khi thời gian đấu thầu kết thúc, được thông báo nếu thắng thầu để tiến hành thanh toán và nhận sản phẩm.

* Đối với người bán:
+ Đăng tin đấu thầu bao gồm giá khởi điểm, giá tối thiểu đồng ý bán và giá mua ngay.
+ Xác định bước giá đấu thầu và thời gian của cuộc đấu thầu.

+ Được thông báo và cập nhật kết quả đấu giá trong suốt thời gian diễn ra cuộc đấu thầu.
+ Khi thời gian đấu thầu kết thúc, được thông báo người thắng thầu để tiến hành thanh toán và giao-nhận sản phẩm.
IV. So sánh sản phẩm và giá cả:
- Chọn sản phẩm vào bảng so sánh: sử dụng biểu tượng

- Xem bảng so sánh: